main_pic1.jpgmain_pic1_.jpgmain_pic2.jpgmain_pic3.jpgmain_pic3_.jpg

Elektronikai hulladékkezelés

Az elektromos és elektronikus termékek forgalmazásával kapcsolatosan keletkezett hulladékok visszavételével, átvételével, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztató.

Az Exact Office Kft. elkötelezett a környezet védelme érdekében, ezért tevékenységünk során a hatályos jogszabályoknak megfelelve cégünk részt vállal a Magyarországon forgalomba hozott elektromos és elektronikus termékek visszagyűjtésében és újrahasznosíttatásában. Cégünk az elektromos és elektronikai berendezések és azok csomagolása környezetvédelmi termékdíjának megfizetésével, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen keresztüli kollektív teljesítéssel a kötelező gyűjtési és hasznosítási előírásokat teljesíti.

A hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi tájékoztatást tesszük közzé: Az elektromos és elektronikus berendezések és azok alkatrészei a környezetre és az emberi egészségre veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, melyek az egészségre káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik. Ezért a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni, azok a települési hulladékkal együtt nem helyezhetőek el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlaníthatóak.

A használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés a forgalmazás helyén, illetve valamennyi, olyan forgalmazónál, mely jellegében és funkciójában azonos elektromos és elektronikus berendezést forgalmaz – így cégünknél is – , térítésmentesen leadható.

Az elektromos és elektronikus berendezések elemet vagy akkumulátort tartalmazhatnak, melyeknek a berendezésből történő biztonságos eltávolításának módját a berendezés használati útmutatója tartalmazza. Mivel az akkumulátorok az emberi egészségre és a környezetre káros anyagokat tartalmaznak, melyek az egészségre káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használják, működtetik. Ezért a települési hulladékkal együtt nem helyezhetőek el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlaníthatóak. A használt és hulladékká vált akkumulátorok speciális gyűjtőhelyeken, illetve a forgalmazás helyszínén térítésmentesen leadhatóak.

A Exact Office Kft.a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, visszavételre, átvételre, gyűjtésre és kezelésre vonatkozó kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos költségeit viseli és erre garanciát vállal.

A Exact Office Kft. által forgalmazott termékek megfelelnek az RoHS direktívának.
EXACT_OFFICE_FOOTER_LINK_TEXT | EXACT_OFFICE_FOOTER_LINK_PHONE